Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych”

VII 2811/04/12                                                                                 Kraków, dnia 11 lipca 2012r.

 

 

Wszyscy Wykonawcy Postępowania

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nr VII 2811/04/12 prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego na „
Świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu
(-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych”

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92, ust. 2, w związku z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych    (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 113, pozycja 759, z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano ofertę Wykonawcy:

  • Centrum Motoryzacyjne SASKA Sp. z o.o. w Krakowie  ul. Saska 4,  30-720 Kraków  ( pakiet I) – 100 punktów

 

  • A & A Firma Handlowo-Usługowa s. c.  Suślik  &  Suślik , 32-566 Alwernia,
    ul. Krakowska 57A
    ( pakiet II) – 100 punktów

 

 

Uzasadnienie wyboru:

W postępowaniu zostały złożone tylko dwie oferty wyżej wymienionych Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. Oferty wybranych Wykonawców uzyskały  największą liczbę punktów w ramach przyjętego kryterium „cena"

                                                                                                                                                   

Prokurator Okręgowy

Lidia JaryczkowskaAktualności