Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Włamywali się i kradli w małych miejscowościach - oskarżeni.

2011

Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 7 osobom. Sześć osób oskarżono o dokonanie 44 kradzieży
z włamaniem i usiłowanie dokonania kradzieży z włamaniem / kilka przypadków/ do obiektów handlowych, natomiast jednej osobie zarzucono nabycie wyrobów tytoniowych o wartości 700 zł za połowę ich wartości wiedząc, że pochodzą one z przestępstwa.
W okresie od co najmniej 4 września 2009 r. do 10 lutego 2010 r. na terenie województw małopolskiego i śląskiego, w szczególności powiatów krakowskiego, chrzanowskiego, wadowickiego, suskiego, bielskiego, żywieckiego, bieruńsko – lędzińskiego doszło do szeregu włamań do obiektów handlowych. W wyniku włamań dokonywano kradzieży artykułów spożywczych, alkoholowych, tytoniowych, odzieżowych i kosmetycznych. Sprawcy dokonywali włamań w godzinach wieczorowych i nocnych. Najczęściej na miejsce przestępstwa przyjeżdżali samochodami, a do obiektów handlowych dostawali się poprzez wyłamywanie dolnej płyty w drzwiach wejściowych, przecinanie krat, wyłamywanie kwater okiennych i drzwi. W wyniku tych kradzieży pokrzywdzeni ponieśli straty w łącznej wysokości ok. 170 tys zł.. Czterej oskarżeni byli już wcześniej karani i obecnie zarzucane im czyny popełnili w warunkach powrotu do przestępstwa, nawet w warunkach multirecydywy. Oskarżeni to mieszkańcy Andrychowa i okolic Andrychowa. Włamania dokonywane były poprzez 2 lub 3 osoby – w różnych składach osobowych. Najwięcej włamań popełnił oskarżony Jarosław B./ 39/. Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego Jarosław B. przyznał się do wpierw zarzucanego mu 1 włamania i ujawnił pozostałe czyny, jak również osoby z którymi współdziałał. Złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze i taki wniosek prokuratura skierowała do sądu. Pozostałe osoby częściowo przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów albo tylko do przyjmowania rzeczy pochodzących z tych włamań. Wśród oskarżonych jest partnerka życiowa Jarosława B. Gabriela G., która brała udział w kilku włamaniach. Obserwowała – pilnowała miejsce przestępstwa, przywoziła i odwoziła na miejsce włamania Jarosława B. Trzem oskarżonym, w tym Gabrieli G. grożą kary pozbawienia wolności do lat 10, pozostałym oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności nawet do lat 15.

Aktualności