Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Wniosek o skazanie za czyny z art. 244a par.1 kk.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód skierowała do sądu wniosek o uznanie za winnego Kamila J. oraz wydanie wyroku skazującego (kara łączna – grzywna 3 tys. zł).

Kamil J. pozostaje pod zarzutem popełnienia 22 czynów z art. 244a§1 kk. W okresie od lipca 2013 r. do lutego 2014 r. nie stawiał się w jednym z komisariatów Policji w Krakowie i nie zastosował się w ten sposób do orzeczonego wyrokiem sądu / za wykroczenie/ zakazu wstępu na masowe imprezy sportowe – mecze klubu KS Cracovia Kraków organizowane na terenie całego kraju połączone z obowiązkiem stawiennictwa w czasie trwania imprezy masowej we właściwej dla miejsca zamieszkania jednostce organizacyjnej Policji.

Niestawiennictwo oskarżonego w Komisariacie Policji w Krakowie w dniach rozgrywanych przez KS Cracovia meczów piłkarskich zostało odnotowane przez funkcjonariuszy Policji, zaś oskarżony nie usprawiedliwił w żaden sposób swojego niestawiennictwa w poszczególnych dniach, łamiąc w ten sposób nałożony na niego przez sąd obowiązek związany z orzeczonym zakazem stadionowym.

Oskarżony Kamil J. przyznał się do winy. Wyjaśnił, że na meczach nie był, a do obowiązku stawiania się na komisariacie Policji nie zastosował się, bo przez pewien czas był za granicą. Po powrocie do Polski tez nie stawiał się.

Postawa podejrzanego zaprezentowana w toku postępowania oraz analiza dotychczasowego trybu życia, w tym w szczególności dotychczasowa niekaralność prowadzi do przekonania, iż cele postępowania karnego zostaną osiągnięte pomimo nieprzeprowadzenia rozprawy.

Aktualności