Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Wniosek o skazanie za udzielenie pomocy w przerwaniu ciąży.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód skierowała do sądu wniosek o skazanie Artura B.  podejrzanego o to, że w okresie od nieustalonego dnia 2013 r. do dnia 27 stycznia 2014 r. w krótkich odstępach czasu w udzielił 10 kobietom ciężarnym pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy poprzez wystawienie na portalach internetowych ogłoszenia o sprzedaży leków o działaniu wczesnoporonnym, sprzedaż jednego z leków oraz udzielenie im rady i informacji na temat jego stosowania, a w skutek zażycia leku przez te kobiety doszło do przerwania ciąży z naruszeniem przepisów ustawy, tj. o przestępstwo z art. 152§2 kk w zw. z art. 12 kk. i wymierzenia mu kary 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 3 lata oraz grzywnę.

W sprawie tej został zgromadzony obszerny materiał dowodowy w postaci m.in. zeznań świadków, treści wiadomości sms, dokumentacji medycznej, opinii biegłego z zakresu informatyki. Sprzedaż leku odbywała się przez Internet. Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego Artur B. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył obszerne wyjaśnienia i wyraził skruchę. Nadto złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze i taki w/wym. wniosek prokurator skierował do sądu.

W toku prowadzonego postępowania badano jeszcze 44 przypadki, które nie doprowadziły do postawienia zarzutów Arturowi B. Materiały obecnie zakończonego postępowania wyłączono z innej sprawy prowadzonej przeciwko Arturowi B., o przestępstwo z art. 124 ustawy prawo farmaceutyczne (wprowadzenie do obrotu różnych lekarstw dostępnych w aptekach wyłącznie na receptę. Te lekarstwa uzyskiwał dla siebie i sprzedawał poprzez ogłoszenia internetowe. Za 96 tego rodzaju czynów został w czerwcu 2015 r. prawomocnie skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat).

Wówczas prowadził działalność gospodarczą w ramach, której świadczył usługi transportowe dla jednej z hurtowni leków i zaopatrywał w leki apteki. Zakupione w aptece lekarstwa sprzedawał za wyższą cenę za pośrednictwem jednego z portali internetowych. Kontakty nawiązywał telefonicznie, a przekazywanie lekarstw nabywcom odbywało się przez ich wysyłkę lub odbiór osobisty na jednej ze stacji benzynowych w Krakowie.  Do wszystkich czynów Artur B., przyznał się, w wyjaśnieniach podał, że wiedział, iż popełnia przestępstwa. Poddał się dobrowolnie w/wym. karze.

 

Aktualności