Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Wniosek o wydanie wyroku skazującego za przestępstwo z art. 224a kk.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód skierowała do sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego Rafała S. za przestępstwo z art. 224a kk.

Wymieniony w dniu 13 października 2015 r. w Krakowie, wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadomił o zdarzeniu zagrażającym życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w znacznych rozmiarach poprzez poinformowanie, iż podłożył na Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie ładunek wybuchowy, który wybuchnie za trzy dni, które to zawiadomienie stworzyło sytuację wywołującą przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołał czynności instytucji użyteczności publicznej, organów ochrony bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, mające na celu uchylenie zagrożenia, przy czym zarzuconego mu czynu dopuścił się mając w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. tj. o przest. z art. 224 a kk w zw. z ar. 31 § 2 kk i orzeczenie uzgodnionej z nim kary 1 roku pozbawienia wolności.

W toku postępowania przygotowawczego Rafała S. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu występku i złożył wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy oraz wymierzenie uzgodnionej kary.

W toku prowadzonych czynności uzyskano opinię biegłych psychiatrów, którzy stwierdzili, że podejrzany dopuścił się zarzuconego mu czynu mając w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem - warunki z art. 31 § 2 kk zachodzą. Za czyn z art. 224a kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

 

Aktualności