Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Wniosek prokuratury dot. podejrzanego o zabójstwo matki.

Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Prądniku Białym skierowała do sądu wniosek o umorzenie postępowania przeciwko Tomaszowi S. i orzeczenie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w szpitalu psychiatrycznym

Tomaszowi S. przedstawiono zarzut, że w dniu 9 kwietnia 2013 r. w Giebułtowie, działając w zamiarze zabicia swojej matki, zadał jej ciosy w głowę a następnie oblał substancją łatwopalną i podpalił, czym spowodował u niej rany głowy, twarzy a także głębokie oparzenia termiczne II-go stopnia 80% powierzchni ciała, co skutkowało jej śmiercią w dniu 14 kwietnia 2013 roku.

W toku śledztwa ustalono, iż od 2005 roku Tomasz S. przebywał w domu, przerwał studia, nie pracował, nie opuszczał mieszkania. Zerwał kontakt z otoczeniem, nie widywał się z nikim poza członkami rodziny. Na elewacji domu zamontował kamery i w ten sposób obserwował, co dzieje się na zewnątrz budynku.

W dniu 9 kwietnia 2013 roku pomiędzy 17-tą a 18-tą, przebywał w domu wraz z matką. W pewnym momencie doszło pomiędzy nimi do kłótni. Tomasz S.wybiegł z domu na podwórze i metalowym kluczem zadał jej kilka silnych ciosów w głowę, powodując podbiegnięcia, rany i złamania kości.

Po zadaniu ciosów kluczem, Tomasz S. wbiegł do domu, gdzie porzucił klucz i ponownie z niego wybiegł, trzymając w ręku kanister z zawartością benzyn silnikowych, którą to cieczą oblał matkę, a następnie podpalił. Na skutek oblania substancją łatwopalną i podpalenia jej, pokrzywdzona doznała głębokich oparzeń niemal całej powierzchni ciała.

Ranna została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła w dniu 14 kwietnia 2013 roku.

Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego Tomasz S. wypowiadał treści urojeniowe. Został poddany obserwacji psychiatrycznej. W wydanej opinii biegli stwierdzili, że dokonując zarzucanego mu czynu Tomasz S. miał zniesioną zdolność rozumienia znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Wymaga umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym, bowiem w przypadku pozostawania przez niego na wolności w obecnym stanie psychicznym istnieje wysokie i realne prawdopodobieństwo dokonania przez niego z przyczyn chorobowych, takich samych lub podobnych czynów, jak zarzucane mu w obecnej sprawie. W związku z powyższym, prokurator podjął decyzję o skierowaniu do Sądu wym. wyżej wniosku.

Aktualności