Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Wniosek prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania.

Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków – Prądnik Biały skierował do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego prowadzonego wobec Marcela B. o to, że w dniu 27 listopada 2014 roku w Krakowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził jeden ze sklepów budowlanych w Krakowie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości 160,45 zł za pomocą wprowadzenia w błąd pracownika kasy co do rodzaju i rzeczywistej wartości kasowanego towaru w ten sposób, że na towarze w postaci dwóch opakowań wkrętów do drewna o wartości 179,98 zł umieścił naklejkę z ceną wkrętów do drewna innej marki o wartości 19,53 zł, a czyn ten stanowi przypadek mniejszej wagi, tj. o przestępstwo z art. 286 § 3 kk.

W dniu 27 listopada 2014 roku Marcel B. udał się do sklepu w Krakowie w celu zakupu wkrętów do drewna. Będąc na stoisku, zawartość dwóch opakowań wkrętów o łącznej wartości 179,98 zł przesypał do woreczka foliowego i wyrzucił tekturowe pudełka, a następnie korzystając ze sklepowej wagi samoobsługowej dokonał ich zważenia. Wprowadził przy tym nieprawidłowe dane, wskazując, iż ważony przez niego towar to wkręty innej marki. Ich wartość po zważeniu wyniosła 19,53 zł. Z towarem tym udał się do kas, gdzie uiścił widniejącą na woreczku cenę 19,53 zł. Następnie po przekroczeniu linii kas został ujęty przez pracowników ochrony sklepu. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marcel B. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyraził skruchę z powodu swojego zachowania.

Prokurator uznał, że wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, na co wskazuje w szczególności wartość przedmiotu przestępstwa. Podobnie nie budzą wątpliwości sposób i okoliczności popełnienia przestępstwa, motywacja oraz postawa Marcela B., nie karanego dotychczas za przestępstwo, który wyraził skruchę. Jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni przestępstwa. Zastosowanie w stosunku do niego instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego połączonego z orzeczeniem świadczenia pieniężnego stanowić będzie wystarczającą dolegliwość /wyznaczenie w/wymienionemu okresu próby na 1 rok oraz orzeczenie świadczenia pieniężnego w kwocie 1 tys. złotych na cel społeczny/.

 

Aktualności