Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Wnioski o skazanie za kradzież rowerów, paserstwo i inne.

Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Krowodrzy skierowała wniosek o skazanie Adama M. podejrzanego o to, że w okresie od marca do września 2015 roku w Krakowie zabrał w celu przywłaszczenia 6 rowerów o wartości 11800 zł przy czym czynów tych dopuścił się w recydywie.

Nadto w dniu 20 maja 2015 roku w Krakowie wbrew przepisom ustawy posiadał środki odurzające w postaci suszu roślinnego - marihuany o wadze 0,5 grama tj. o przest. z art. 62 ust. 1ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i orzeczenie uzgodnionej z nim kary łącznej 3 lat pozbawienia wolności, a także pokrycie kosztów postępowania.

W dniu 10 kwietnia 2015 roku dziennikarze stacji telewizyjnej TVN wraz z operatorem kamery i operatorem dźwięku przeprowadzali „prowokację dziennikarską” polegającą na pozostawieniu w miejscu, gdzie ostatnio były  kradzione rowery, roweru — przynęty marki Scott Aspoct 740, koloru biało niebieskiego, który wyposażony został w nadajnik GPS. Rower został przypięty do tablicy ogłoszeniowej znajdującej się przy ul. Ingardena w Krakowie linką zabezpieczającą. Po kilkunastu minutach przy rowerze pojawił się nieznany mężczyzna, zaczął się wyraźnie nim interesować, przeciął linkę i dokonał jego kradzieży po czym odjechał, zabierając ze sobą przeciętą linkę. Wartość skradzionego roweru wyniosła 2000 złotych, zamontowanych na skradzionym rowerze dwóch GPS-ów - 1000 złotych, a linki zabezpieczającej - 52 złote. Kradzież została dokonana na szkodę stacji telewizyjnej TVN.

W toku przeprowadzonych czynności operacyjnych funkcjonariusze z Komisariatu Policji IV w Krakowie ustalili, iż sprawcą kradzieży roweru marki Scott Aspect 740 jest  35-letni mieszkaniec Krakowa - Adam M., który już wcześniej wielokrotnie wchodził w konflikty z prawem. Dalsze czynności doprowadziły do ustalenia, że przekazał on skradziony na szkodę TVN-u rower paserowi  Tomaszowi K., który przechowywał go w pomieszczeniu przy ul. Czarnowiejskiej w Krakowie. W wyniku przeprowadzonych czynności przeszukania podwórka i piwnicy należących do Tomasza K. ujawniono na podwórku 7 rowerów, a w piwnicy 32 rowery i części rowerowe. Wśród zabezpieczonych przedmiotów ujawniono rower marki Scott Aspect 740.

W dniu 29 maja 2015 roku  został zatrzymany Adam M. i w czasie jego przeszukania funkcjonariusze Policji ujawnili w kieszeni jego kurtki zawiniątko z folii aluminiowej z zawartością suszu roślinnego koloru brunatno- zielonego.

Po zważeniu i zbadaniu testerem zabezpieczonego suszu roślinnego okazało się, że ujawniony środek odurzający to marihuana o wadze 0,5 grama netto.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Adam M. przyznał się do zarzucanych  mu czynów i wyjaśnił, że rowery kradł w rożnych miejscach na terenie Krakowa - po czym sprzedawał je pod Halą Targową za ok. 300-400 zł, a jeden sprzedał Tomaszowi K. za 500 złotych albo za 300 złotych.. Adam M., wskazał, że żałuje tego co się. stało, a cała sytuacja wynikła stąd, że ma on chory kręgosłup, a terminy na rehabilitację są długie i potrzebował pieniędzy, żeby pójść na nie prywatnie. Odnośnie narkotyków, które miał przy sobie, podał, że kupił je przedwczoraj od osoby, która sprzedaje w jednym miejsc Krakowa codziennie między godziną 10.00 a 11.00. Adam M. wyjaśnił, że pali marihuanę, ponieważ bolą go plecy. Ponownie przesłuchany w charakterze podejrzanego Adam M. przyznał się do przedstawionych mu zarzutów i wyjaśnił, ze sytuacja życiowa zmusiła go do kradzieży dalszych rowerów, Podejrzany podał, że po złożeniu ostatnich wyjaśnień w sprawie zwolnili go z pracy i był zmuszony do poszukiwania nowej pracy, a po jej znalezieniu osoba, u której przeprowadzał remont mieszkania, nie była w stanie pokryć kosztów jego pracy. Podejrzany zaznaczył, że nie miał pieniędzy na życie i z głupoty zabrał się znowu za kradzieże rowerów.

Adam M. był uprzednio karany, w tym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z dnia 26 lutego 2008 roku, sygn. II K 1865/07/K  na karę. łączną 2 lat pozbawienia wolności, która, odbywał w okresie od dnia .18 marca 2009 roku do dnia 16 marca 201.1 roku, orzeczoną za przestępstwo z art. 286 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art, 64 § 1 kk oraz za przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. 2 art, 279 § 1 kk w zw. z art, 64 § 1 kk.

Do sądu został skierowany również wniosek o dobrowolne poddanie się karze Tomasza K., podejrzanego o to, że w okresie od bliżej nieustalonego lipca 2014 roku do 11 kwietnia 2015 roku w Krakowie działając w podobny sposób w krótkich odstępach czasu, nabył 20 rowerów pochodzących z czynów zabronionych o łącznej wartości 32532 zł tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk oraz podejrzanego o to, że w okresie od bliżej nieustalonego do 11 kwietnia 2015 roku w Krakowie działając w krótkich odstępach czasu usunął znaki identyfikacyjne z 13 ram rowerowych tj. o przestępstwo z art. 306 kk w zw. z art. 91 § 1 kk. i uznanie go za winnego popełnienia wym. przestępstw oraz orzeczenie kary łącznej 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 3 lata i zasądzenie kosztów postępowania.

W toku prowadzonego postępowania Tomasz K.  przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia, świetle których okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości. Rowery kupował w celach zarobkowych, a po ich naprawieniu lub skompletowaniu, sprzedawał kolejnym osobom. Stwierdził, że miał świadomość, że nabywane przez niego rowery mogły pochodzić z kradzieży, gdyż nie posiadały dokumentów i kupował je za niską cenę. Przyznał także, że zeszlifowywał numery identyfikacyjne ram rowerów.

Tomasz K. nie był karany sądownie

Aktualności