Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Wydział VI Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował wniosek

W dniu 21 lutego 2014 roku funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej w Krakowie Wydziału do Zwalczania Przestępczości Gospodarczej, na polecenie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie dokonali zatrzymania MN w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstw związanych z pełnieniem przez niego funkcji syndyka kilku podmiotów gospodarczych.

            MN przedstawione zostały w szczególności zarzuty popełnienia przestępstw z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 §1 kk na łączną kwotę około 2,5 mln zł, art. 231 § 2 kk, art. 271 § 1 kk i inne.

            Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do składania wyjaśnień. W dniu 21 lutego 2014 roku Prokurator Okręgowy w Krakowie skierował do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział XIV Karny wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Za czyny zarzucane podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Aktualności