Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Wydział I

Wydział I Śledczy wraz z wchodzącym w jego skład Działem do Spraw dotyczących Błędów Medycznych, skutkujących ciężkim uszkodzeniem ciała człowieka.

Wydziałem I Śledczym kieruje Naczelnik, którego pracę bezpośrednio nadzoruje Zastępca Prokuratora Okręgowego, zaś Działem do Spraw dotyczących Błędów Medycznych kieruje Kierownik, którego pracę bezpośrednio nadzoruje Naczelnik Wydziału


Naczelnik Wydziału -  Grzegorz Derwisz


Sekretariatadres e-mail:

tel. 12 410-10-85; 619-61-38;

tel/fax:  12 411-14-97

wydzial.sledczy@krakow.po.gov.pl

Dział ds. medycznych

sekretariat :


adres e-mail:

Kierownik Działu - prokurator Małgorzata Sajkiewicz

 

tel. : 12 619-61-37

fax : 12 411-14-97

 

 

 

Do zadań Wydziału należą sprawy:

1)      prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych o najpoważniejsze przestępstwa kryminalne oraz    dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka,

2)      udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt. 1, rozstrzyganych w I instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,

3)      udział prokuratorów w postępowaniach prowadzonych przed sądem odwoławczym,

4)      podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań,

5)      sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt. 1,

6)      okresowe kontrole pracy śledczej jednostek Policji oraz innych organów w zakresie spraw nadzorowanych w Wydziale I,

7)      nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach,

8)      sprawowanie nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w: Prokuraturze Rejonowej Kraków - Nowa Huta, Prokuraturze Rejonowej Kraków- Prądnik Biały, Prokuraturze Rejonowej w Wieliczce, Prokuraturze Rejonowej w Oświęcimiu, a w zakresie spraw dotyczących błędów medycznych również nad pozostałymi prokuraturami rejonowymi,

9)      rozstrzyganie sporów kompetencyjnych, inicjowanych przez jednostki wymienione w punkcie 8

10)  wykony wanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego w odniesieniu do jednostek wymienionych w punkcie 8,

11)  koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw w odniesieniu do jednostek wymienionych w punkcie 8, 

Aktualności