Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Wydział III

Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej wraz z wchodzącym w jego skład Działem do Spraw Obrotu Prawnego z Zagranicą.

Wydziałem III do Spraw Przestępczości Gospodarczej kieruje Naczelnik, którego pracę bezpośrednio nadzoruje Zastępca Prokuratora Okręgowego zaś Działem do Spraw Obrotu Prawnego z Zagranicą kieruje Kierownik, którego pracę bezpośrednio nadzoruje Naczelnik Wydziału

Naczelnik Wydziału - prokurator Jan Kościsz

Sekretariat


 adres e-mail:

 

tel.: 412-55-12;  12 619-61-32

fax: 12 410-10-55

wydzial.pg@krakow.po.gov.pl

 

Kierownik Działu - prokurator 

 

Skeretariat Oz


adres e-mail:

tel: 12 619-60-54, 12 619-410-10-75

fax: 12 411-05-52

obrotzagraniczny@krakow.po.gov.pl

Do zadań Wydziału należy:

1)      prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych, w tym w sprawach karnych o najpoważniejsze przestępstwa finansowe   i skarbowe, inne niż wymienione w § 28 pkt 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z dnia 7 kwietnia 2016 roku,

2)      udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt. 1, rozstrzyganych w I instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,

3)      udział prokuratorów w postępowaniach prowadzonych przed sądem odwoławczym,

4)      podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań,

5)      sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt. 1,

6)      okresowe kontrole pracy śledczej jednostek Policji oraz innych organów w zakresie spraw  nadzorowanych w Wydziale III,

7)      obrót prawny z zagranicą,

8)      nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania  w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach,

9)      sprawowanie nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w: Prokuraturze Rejonowej Kraków - Podgórze, Prokuraturze Rejonowej Kraków- Krowodrza, Prokuraturze Rejonowej w Wadowicach, Prokuraturze Rejonowej w Myślenicach, Prokuraturze Rejonowej w Suchej Beskidzkiej,

10)   rozstrzyganie sporów kompetencyjnych, inicjowanych przez jednostki wymienione w punkcie 9,

11)   wykonywanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego w odniesieniu do jednostek wymienionych w punkcie 9,

12)   koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw w odniesieniu do jednostek wymienionych w punkcie 9,

13)   przygotowanie wniosków kierowanych w trybie art. 328 § 1 k.p.k. do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego, w odniesieniu do jednostek wymienionych w punkcie 9,

14)   podejmowanie  decyzji w przedmiocie wznowienia i podjęcia na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego, w odniesieniu do jednostek wymienionych w punkcie 9.

 

 

 

 

Aktualności