Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Wydział VII

Wydział VII Budżetowo-Administracyjny wraz z wchodzącym w jego skład Działem Finansowo-Księgowym

 

Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym kieruje Dyrektor Finansowo-Administracyjny, a Działem Finansowo-Księgowym - Główny Księgowy, których pracę bezpośrednio nadzoruje Prokurator Okręgowy

Dyrektor Finansowo-Administracyjny:  Dawid Chmura

tel: 12 619-60-10

fax: 12 41195-19

Główny Księgowy:  Magdalena Piwowar

tel.: 12 619-61-59

Sekretariat

tel.: 12 619-60-67

Zamówienia Publiczne

tel.: 12 619-60-09

BIEGLI INDYWIDUALNI

tel.: 12 619-60-08

BIEGLI INSTYTUCJONALNI

tel.: 12 619-60-06


adres e-mail


wydzial.budzadm@krakow.po.gov.pl

Do zadań Wydziału należy

1)      zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta trzeciego stopnia,

2)      prowadzenie rachunkowości,

3)      zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku zamówień publicznych,

4)      obsługa administracyjno-gospodarcza,

5)      prowadzenie inwestycji i remontów,

6)      prowadzenie spraw socjalno-bytowych,

7)      zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

8)      prowadzenie biblioteki.

 

Aktualności