Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Wyrok w sprawie nie naliczenia podatku.

W dniu wczorajszym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, Wydział IX Karny zapadł wyrok w sprawie nie naliczenia podatku od nieruchomości spółce „Kraków Buisness Park” od 1997 roku do lutego 2001 roku oraz od stycznia 2003 roku do lipca 2004 roku przez byłego Wójta Gminy Zabierzów Józefa K. w wyniku czego wyrządzono szkodę Gminie Zabierzów w znacznych rozmiarach w łącznej kwocie ponad 423 tys. złotych oraz nieujawnienia przez Józefa K. w oświadczeniach majątkowych dotyczących lat 2006 – 2007 wszystkich źródeł dochodów.

Sąd skazał Józefa K. za te czyny łącznie na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 3 lata, karę grzywny w wysokości 200 stawek po 200 złotych oraz orzekł zakaz zajmowania stanowisk w urzędach samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego związanych z pełnieniem funkcji publicznych na okres 3 lat.

Wyrok nie jest prawomocny. W sprawie tej skierowano akt oskarżenia w 2011 roku. Sprawa stanowiła wyłączony wątek ze sprawy określanej w mediach sprawą Kraków Buisness Park.

Aktualności