Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Wyrok w sprawie podpalenia zabytkowego kościoła...

W dniu 25 X 2016 roku w Sadzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie w Wydziale II Karnym zapadł wyrok p-ko Dominikowi M. (lat 33) o sprowadzenie w nocy z 5 na 6 kwietnia 2002 roku w Krakowie poprzez podpalenie nieustaloną substancja łatwopalną, zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach mające postać pożaru zabytkowego drewnianego kościoła Parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, położonego przy ul. Panieńskich Skał 18 w Krakowie, stanowiącego dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury, powodując jednocześnie jego całkowite zniszczenie wraz z wyposażeniem w postaci ołtarza głównego, obrazów w ołtarzu głównym, ołtarza bocznego, innych obrazów, scen ukrzyżowania na belce tęczowej, rzeźb świętych: brata Alberta Chmielowskiego i Rafała Kalinowskiego, stacji drogi krzyżowej w ilości 14 sztuk, ołtarzyka, zabytkowych organów, konfesjonału, ławek oraz kompletu trzech dzwonów, straty w mieniu wielkiej wartości w wysokości 2 854 140 zł, to czyn stanowi występek z art. 163§1 pkt. 1 k.k. i art. 288§1 k.k. w zw. z art. 294§1 i §2 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. Sąd wymierzył oskarżonemu za ten czyn karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, zobowiązał do częściowego naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwotę 100 tys. zł, zasądził koszty i opłaty sądowe.

Aktualności