Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Wystąpiono o zastosowania środków zapobiegawczych

 

            W dniu 27 lutego 2016 roku, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie,
w związku z prowadzonym pod sygn. VI Ds. 40/14/S śledztwem, zatrzymanych zostało
5 osób, w tym dwaj funkcjonariusze Zarządu rzeszowskiego CBŚP. Osobom tym przedstawione zostały zarzuty:

K.B. – Naczelnikowi Zarządu w Rzeszowie CBŚP - o przestępstwa z art. 231 § 2 k.k. w zw.
z art. 231 § 1 k.k., art. 228 § 1 k.k. 

D.Ś. – Naczelnikowi jednego z Wydziałów Zarządu w Rzeszowie CBŚP - o przestępstwa
z art. 228 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 204 § 2 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 204 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k., 228 § 4 k.k., 228 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., 18 § 3 k.k. w zw. z art. 228 § 1 k.k.

A.R. – o przestępstwa z art. 189a § 1 k.k. i art. 204 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw.
z art. 12 k.k., 229 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

J.R. – o przestępstwo z art. 229 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

J.M. – o przestępstwa z art. 229§1 k.k.

 

 W stosunku do czterech podejrzanych tj  KB , DŚ , AR i JR złożone zostały w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

W stosunku do do podejrzanego JM zastosowane zostały wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 15.000,-złotych  .

 

 

 

Aktualności