Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Zażalenie Prokuratury

W dniu dzisiejszym Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Wydział II Karny w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania wobec Ryszarda Ś., w którym to postanowieniu Sąd przedłużył tymczasowe aresztowanie na okres kolejnych 3 m-cy zastrzegając, iż przedłużone tymczasowe aresztowanie ulegnie zmianie na poręczenie majątkowe w kwocie 250 tys. złotych.

W przypadku wpłaty tej  kwoty Sąd zastosował oprócz poręczenia majątkowego także inne środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz zawieszenie w czynnościach służbowych prezydenta miasta Tarnowa.

Aktualności