Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Zakończone postępowanie dot. kandydujących z list PIS w Tarnowie.

13-12-2010

Prokuratura Rejonowa w Krakowie Nowej Hucie zakończyła prowadzone postępowanie w sprawie nieprawidłowego sporządzenia w dniu 22 października 2010 roku w Tarnowie list kandydujących do Rady Powiatu Tarnowskiego w okręgach wyborczych nr 2, 3, 5, 6, 7 z ramienia Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwość, poprzez użycie podstępu i pominięcie na tych listach uprawnionych z jednoczesnym wpisaniem na nie nieuprawnionych –tj. o przest. z art. 248 pkt. 1 i 2 kk- wydanym postanowieniem o odmowie wszczęcia dochodzenia wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.
W toku postępowania ustalono, że osoba upoważniona przez Pełnomocnika Wyborczego Komitetu Wyborczego PIS, była w pełni uprawniona do rejestracji list kandydatów na radnych w wymienionych okręgach. Czynności wykonała, a prawidłowy ich przebieg oraz dołączone do nich dokumenty wyborcze potwierdziła Powiatowa Komisja Wyborcza w Tarnowie. Wśród dokumentów były również oświadczenia wszystkich kandydatów na radnych o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz posiadaniu prawa wybieralności w poszczególnych okręgach wyborczych, a także wykazy osób popierających zgłoszenie tychże kandydatów na radnych do Rady Powiatu Tarnowskiego. Wybór poszczególnych kandydatów, jak i ich miejsce na listach, należał do wewnątrzpartyjnych ustaleń. Osoba upoważniona przez Pełnomocnika Wyborczego odpowiadała za ostateczne skonfigurowanie list / po przeprowadzeniu szeregu rozmów i konsultacji/, a następnie ich rejestrację w kształcie, jaki uważała za najtrafnieszy.

Aktualności