Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Zarzuty dla b. dyrektora MORD w Krakowie.

17-09-2009

Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie przedstawił 4 zarzuty Arturowi T. b. dyrektorowi Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.
Pierwszy zarzut dotyczy wydanego, podległej mu pracownicy, polecenia zniszczenia dokumentu – wydanej opinii prawnej, którą nie miał prawa wyłącznie rozporządzać, a dotyczącej możliwości podpisania przez MORD umowy o dofinansowanie ze środków unijnych projektu szkoleniowego.
Drugi zarzut dotyczy usiłowania wprowadzenia w błąd Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości co do faktycznej wartości najmu lokalu, który miał zostać wynajęty na biuro MORD w Krakowie. Lokal mógł wynająć bezpośrednio od właściciela za kwotę ok. 2 tys. zł miesięcznie, a zamierzał podpisać umowę z pośrednikiem oferującym ten sam lokal za kwotę ok. 5,5 tys. zł.
Kolejny zarzut dotyczy żądania / trzykrotnie/ od dostawcy artykułów przemysłowych korzyści majątkowej w kwotach po 800 zł i przyjęcia łącznie kwoty 1600 zł.
W zamian sprzedawca mógł dostarczać do MORD towar taki jak materiały biurowe i spożywcze.
Ostatni zarzut jest związany z pobraniem nienależnej kwoty za przejazdy służbowe. W złożonych delegacjach Artur T. wskazywał jako środek transportu samochód prywatny, a korzystał faktycznie z tańszego połączenia PKP. W ten sposób rozliczył co najmniej 10 wyjazdów służbowych i pobrał nienależną kwotę w wysokości ok. 3 300 zł.
Wszystkie zarzuty są związane z pełnioną funkcją dyrektora MORD w Krakowie i dotyczą czasu od miesiąca grudnia 2008 r do marca 2009 r.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Artur T. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. W wyjaśnieniach podał, że zarzuty wynikają z jego pomówienia. Przedstawił również swoją wersję wydarzeń. Wyjaśnienia te będą weryfikowane dalszymi czynnościami procesowymi.
Wobec podejrzanego nie stosowano środków zapobiegawczych. Arturowi T. grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Aktualności