Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Zarzuty przedstawione Janowi T.

05-03-2008

W dniu 4 marca br w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie zostały ogłoszone zarzuty, zatrzymanemu w tym dniu, Janowi T. Zarzutów jest kilkadziesiąt. Są wśród nich:- 2 zarzuty korupcyjne- przyjęcia, przez Jana T. pełniącego funkcję publiczną dyrektora ZDiK-u od prezesa jednej z firm wykonującej prace remontowe w siedzibie ZDiK-u w latach 2006 i 2007 kwot 950 zł i 285 zł stanowiących równowartość pobytów Jana T. w luksusowym ośrodku S-pa; - kilkanaście zarzutów psychicznego znęcania się nad podległymi pracownikami w okresie od 2003 roku do 2007 roku w Krakowie ( głównie znieważania pracowników, grożenia im zwolnieniem z pracy czy postępowaniem dyscyplinarnym); - kilkanaście zarzutów naruszenia praw pracowniczych w latach 2003 do 2007 w Krakowie ( np. odmawianie udzielenia przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, nie rozliczanie nadgodzin, zmuszanie do pracy po godzinach pracy czy w dni wolne od pracy, naruszanie godności osobistej podległych pracowników ): -2 zarzuty przekroczenia uprawnień w 2006 i w 2007 roku ( dotyczą nieprawidłowego gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz ujawnionych nieprawidłowości w czasie konkursu na stanowisko referenta w jednym z wydziałów Krakowskiego Zarządu Dróg); - 3 zarzuty dotyczą popełnienia czynów nieobyczajnych w tym: doprowadzenie i usiłowanie doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej pokrzywdzonych oraz zmuszanie pokrzywdzonej do nawiązania z nim kontaktów seksualnych.
Za zarzucane czyny podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jan T. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień. W dniu dzisiejszym czynności z udziałem podejrzanego będą kontynuowane.

Aktualności