Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Zarzuty za przetwarzanie składników chemicznych w amfetaminę i inne.

W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Kraków – Nowa Huta, prokurator przedstawił Wojciechowi M. zarzuty, że:

 I.  w okresie od bliżej nieustalonego dnia do 1 lutego 2016 roku w Krakowie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przetworzył składniki chemiczne w amfetaminę, otrzymując w ten sposób produkt, który podlega dystrybucji w ilości 2055 gramów brutto, tj. o przestępstwo z art. 53 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku,

 II.   w okresie od bliżej nieustalonego dnia do 1 lutego 2016 roku w Krakowie wbrew przepisom ustawy, posiadał znaczną ilość substancji psychotropowych w postaci płynnej amfetaminy w ilości łącznej 10,07 litra, MDMA w ilości 3091 gramów brutto oraz 41 sztuk tabletek Meferdronu w ilości łącznej 18 gramów brutto oraz znaczną ilość środka odurzającego w postaci kokainy w ilości łącznej 178 gramów , czym czynił przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych tj. o  przestępstwo z art. 62 ust. 2 i art. 57 ust. 2 w zw. z art. 56 ust. 3 Ustawy przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku,

III.  w dniu 1 lutego 2016 roku w Krakowie bez wymaganego zezwolenia posiadał broń palną w postaci pistoletu maszynowego SKORPION wz. 61 kal. 7,65 mm, rewolweru alarmowo - gazowego, pistoletu CZ 83 kal. 9 mm, pistoletu sygnałowego KOPHET IIPC kal. 26 mm, oraz amunicję w postaci 200 sztuk naboi bocznego zapłonu kal. 4 mm, 25 sztuk naboi pistoletowych kal. 7,65 Browning, 15 sztuk naboi pistoletowych kal. 6,35 Browning, 30 sztuk naboi bocznego zapłonu kal. 5,6 mm Long Rifle, 34 sztuki naboi pistoletowych kal. 9 mm Makarów, 12 sztuk naboi rewolwerowych alarmowych kal. 9 mm, 6 sztuk naboi bocznego zapłonu kal. 5,6 mm Short, 2 sztuki naboi bocznego zapłonu kal. 5,6 mm Long Rifle, 8 sztuk naboi pistoletowych kal. 9 mm wz. Makarów, 20 sztuk naboi myśliwskich kal. 12, 5 sztuk naboi sygnalizacyjnych kal. 26 mm, tj. o przestępstwo z art. 263 § 2 kk

Podejrzany Wojciech M. ur. w 1983 roku został zatrzymany w dniu 1 lutego 2016 roku w wyniku działań podjętych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji KGP Zarząd w Krakowie wespół z funkcjonariuszami SPAPP w Krakowie. Z poczynionych ustaleń wynika, że podejrzany wywodzi się ze środowiska pseudokibiców klubu sportowego „Hutnik Kraków”. W mieszkaniu wynajmowanym przez podejrzanego, które pełniło rolę swoistego magazynu ujawniono i zabezpieczono znaczne ilości płynnej amfetaminy, ponad 3 kg MDMA ( substancji służącej do produkcji tabletek Extasy), 178 gram kokainy, kilkanaście gram Mefedronu, oraz pistolet maszynowy „skorpion” kal. 7,62mm, rewolwer gazowy, materiał wybuchowy w postaci prochu strzelniczego, zapalnik do ładunków wybuchowych, oraz wiele sztuk amunicji. Ze wstępnej opinii biegłego z zakresu balistyki, wynika, że na powyżej wskazane przedmioty podejrzany winien posiadać stosowne zezwolenia -zgodnie z Ustawą o broni i amunicji.

Ponadto w garażu użytkowanym przez podejrzanego ujawniono przyrządy wykorzystywane do przetwarzania narkotyków syntetycznych, tj służące do przeprowadzania procesu przetwarzania płynnej amfetaminy w jej krystaliczną (handlową) postać. W garażu tym znajdowały się także, przeznaczone do procesu przetwarzania narkotyków syntetycznych, płynna amfetamina, odczynniki chemiczne, „świeżo” wyprodukowaną amfetaminę w ilości ponad 2 kg. Ponadto w garażu zabezpieczono pistolet sygnałowy, amunicję, kamizelki kuloodporne, maczety i przedmioty z ukrytymi ostrzami.

W toku czynności przeszukań pomieszczeń zajmowanych przez podejrzanego zabezpieczono również przedmioty służące do konfekcjonowania narkotyków, w tym między innymi wagę oraz opakowania wykorzystywane do hurtowej dystrybucji narkotyków.

W mieszkaniu zatrzymanego ujawniono także odbezpieczony, gotowy do oddania strzału pistolet, z wprowadzonym do komory nabojowej nabojem i odwiedzionym kurkiem oraz znaczną ilości gotówki ( kilkadziesiąt tysięcy złotych).

W toku czynności zabezpieczono łącznie ponad 350 sztuk różnego rodzaju amunicji, w tym amunicji bojowej kal. 7,62 i 9 mm.

Jak wynika ze wstępnych analiz z zabezpieczonej płynnej amfetaminy można by wytworzyć kilkadziesiąt kilogramów wysokiej, jakości handlowej postaci. Szacunkowa czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków w przypadku ich przetworzenia i wprowadzenia na rynek mogłaby osiągnąć kilkaset tysięcy złotych.

W dniu 3 lutego 2016 roku w Prokuraturze Rejonowej Kraków – Nowa Huta zostały wykonane czynności procesowe z udziałem podejrzanego Wojciecha M.

Podejrzany nie przyznał się do przedstawionych mu zarzutów, skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składnia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania prokuratora oraz swojego obrońcy.

W dniu 3 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Wydział II Kamy, uwzględnił wniosek prokuratora o zastosowanie wobec w/wym. podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy tj do dnia 30 kwietnia 2016 roku w całości podzielając argumentację prokuratora zawartą we wniosku o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego. Wojciechowi M. grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.

 

 

 

Aktualności