Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

IV 281/05/07                                                                         Kraków, dnia 08 maja 2007 rokuZ A W I A D O M I E N I E


Działając w oparciu o treść art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych / Dz.U 06.164.1163 - j.t / - Zamawiający, Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków - informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty remontowo - budowlane w budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie sygn. IV 281/05/07:

- w zakresie części pierwszej / zadanie nr 1 / obejmującej remont hallu wejściowego, sali konferencyjnej oraz chodnika
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma :
Zakład Usługowy Renowacja Wnętrz i Terenów Ewa Tarnawska
Al. Krasińskiego 5/8
31-111 Kraków
cena oferty brutto 77.146,11 zł
oferta tej firmy uzyskała 100 punktów.

-w zakresie części drugiej / zadanie nr 2 / obejmującej wykonanie ocieplenia poddasza budynku, postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4.
Do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta, złożona przez Zakład Remontowo -Budowlany Andrzej Skwarczyński, ul. Lubomirskiego 7, 31-509 Kraków zawierająca cenę przewyższającą kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

-w zakresie części trzeciej / zadanie nr 3 / obejmującej wykonanie klimatyzacji wpłynęła jedna oferta złożona przez Firmę San - Bud sp. z o.o. ul. Skarżyńskiego 2, 31-866 Kraków, która została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - jej treść nie odpowiadała treści SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1.


ZASTĘPCA PROKURATORA OKRĘGOWEGO
Krzysztof D R A T W A

Aktualności