Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Zawiadomienie posła na Sejm

W związku z zawiadomieniem posłanki na Sejm RP Anny Grodzkiej, w dniu 12 lutego 2014 roku Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód wszczęła dochodzenie w sprawie uporczywego nękania pokrzywdzonej, poprzez między innymi kierowanie do wymienionej korespondencji mailowej, zamieszczanie wpisów jej dotyczących na portalach społecznościowych, kierowanie żądań finansowych, co wzbudziło u wymienionej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia i jednocześnie narusza jej prywatność – tj. o czyn z art. 190a§1 kk.

Aktualności