Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Zgon na Komisariacie Policji z przyczyn naturalnych.

03-04-2009

Prokuratura Rejonowa w Krakowie Śródmieściu- Wschód umorzyła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania, w dniu 28 grudnia 2008 roku, śmierci mężczyzny, który zmarł w jednym z krakowskich Komisariatów Policji.
Dzień wcześniej, ok. godz. 23.00- patrol Policji, z uwagi na podejrzenie, iż kierujący samochodem znajduje się pod wpływem alkoholu - zatrzymał pojazd do kontroli. Kontrola ta potwierdziła wcześniejsze podejrzenie, w związku z tym nastąpiło rutynowe zatrzymanie kierowcy. Następnie, po zbadaniu go przez lekarza pogotowia ratunkowego / ustalano stan zdrowia kierowcy oraz czy może on pozostać jako zatrzymany do dyspozycji Policji/ -umieszczony został w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych KWP w Krakowie. Planowano wykonanie z zatrzymanym czynności procesowych :w szczególności przedstawienie mu zarzutu z art.178a par.1 kk, przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Czynności te mogły zostać wykonanie po wytrzeźwieniu mężczyzny. Ustalono bowiem, że miał 0,43 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. W dniu 28 grudnia 2008 roku ok. godziny 10.20 został przewieziony do właściwego Komisariatu Policji. Podczas wykonywania czynności procesowych zaczął zachowywać się niekulturalnie, wymachiwał rękami, nie podporządkowywał się poleceniom osób próbujących wykonywać czynności. W związku z tym został wyprowadzony do świetlicy. Tam ponownie zaczął zachowywać się gwałtownie, próbował wyjść, więc konieczne stało się użycie wobec niego siły i założenie kajdanek. Nagle, kiedy uspokoił się stracił przytomność. Obecni funkcjonariusze Policji zdjęli zatrzymanemu kajdanki i przystąpili do akcji reanimacyjnej. Wykonywali masaż serca i sztuczne oddychanie. Wezwano również pogotowie ratunkowe, którego załoga przejęła po przyjeździe, prowadzenie akcji ratunkowej. W prowadzonej reanimacji wzięła też udział druga załoga pogotowia ratunkowego. Mimo prowadzenia reanimacji mężczyzna zmarł. W prowadzonym śledztwie uzyskano opinię sądowo- lekarską, z której wynika, że przyczyną zgonu zatrzymanego mężczyzny była ostra niewydolność krążenia spowodowana istniejącymi zmianami chorobowymi w mięśniu sercowym, a zatem zgon nastąpił z przyczyn chorobowych samoistnych. Zmiany, które biegli ujawnili przebiegały w sposób ukryty- bezobjawowo. Brak jest zatem podstaw do obiektywnego przypisania skutku w postaci śmierci zatrzymanego mężczyzny jakiejś osobie dlatego umorzono prowadzone postępowanie.

Aktualności