Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Zmiana środków zapobiegawczych

W dniu dzisiejszym w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie w Wydziale VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej, przyjęto protokolarnie poręczenie majątkowe w kwocie 450 tys. zł, stosownie do Postanowienia Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Wydział II Karny z dnia 20 marca 2014 roku i wydano nakaz zwolnienia podejrzanego Ryszarda Ś. z Aresztu Śledczego.

Oprócz poręczenia majątkowego wobec podejrzanego zastosowano inne wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz zawieszenie w wykonywaniu czynności służbowych Prezydenta Miasta Tarnowa.

Aktualności