Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Zorganizowana grupa przestępcza i obrót stalą.

20-05-2009

Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie prowadzi śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, która miała na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu i wiarygodności dokumentów w związku z obrotem wyrobami stalowymi, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Grupa ta działała w okresie od 21 kwietnia 2005 roku do 28 grudnia 2006 roku w Krakowie oraz w innych miejscowościach na terenie kraju. W skład grupy wchodziło 5 ustalonych osób oraz inne dotychczas nieustalone osoby. Podejrzani Marcin P. i Marek W. kierowali grupą przestępczą, wydawali polecenia, określali sposób działania i podział korzyści. Koordynowali również podejmowane działania i transakcje, posługiwali się w obrocie gospodarczym fakturami dokumentującymi nierzeczywiste zdarzenia gospodarcze. Działalność grupy była nastawiona przede wszystkim na zaniżenie należnych kwot podatku VAT wobec Skarbu Państwa. Osoby kierujące grupą wykorzystywały pełnomocnictwa udzielone im przez firmy spoza Polski i dokonywały zamówień wyrobów stalowych w polskich hutach deklarując ich wywóz poza Polskę. Było to równoznaczne z nabyciem towaru przy 0% stawce VAT. W rzeczywistości towar był przez nich sprzedawany gł. za pośrednictwem firm podejrzanych: Grażyny R.-W. i Marcina P. odbiorcom na terenie Polski. Hutom od których kupowali stal przedstawiali następnie dokumenty poświadczające nieprawdę, iż ich stal opuściła Polskę. Następnie zaś w celu stworzenia pozorów legalnego nabycia towaru przez firmy głównych podejrzanych wykorzystywano faktury wystawione przez inne legalnie działające spółki.
Na polecenie Prokuratury Okręgowej w dniu 18 maja 2009 roku zatrzymanych zostało czterech z pięciu podejrzanych. Byli to Marek W., Marcin P., Grażyna R.-W. i Józef Ś. Piąta osoba zgłosiła się na przesłuchanie. Na wniosek prokuratury w dniu 19 maja br. sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 3 podejrzanych na okres 2 miesięcy. Dotyczy to Marcina P., Marka W. i Grażyny R.-W. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze: dozory policji i zakazy opuszczania kraju połączone z zatrzymaniem paszportów.
Na skutek działań podejrzanych Skarb Państwa stracił kwotę ponad 1.250 tys. zł albowiem zaniżony został należny do zapłaty podatek VAT. Dodatkowa strata Skarbu Państwa wskutek wystawiania faktur pozorujących nabycie stali głównie przez firmy podejrzanych Marcina P. i Grażyny R.-W. wynosi ok. 1.300 tys. zł.
Czterem z pięciu podejrzanych grozi kara pozbawienia wolności do lat 10, jednemu podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

Aktualności